Prejeli smo certifikat zlate bonitete odličnosti

V analitični hiši Bisnode d.o.o. letno certificirajo poslovne subjekte. Bonitetna ocena odličnosti AAA za Vogart temelji na računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Bonitetna ocena AAA, ki smo jo prejeli za leto 2018 pomeni, da podjetje Vogart d.o.o. spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

V analitični hiši Bisnode d.o.o. poudarjajo, da podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo,
  • izbris subjekta iz poslovnega registra,
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 12 evropskih državah: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Poljska, Češka in Madžarska. V prihodnjih letih se bo certificiranje izvajalo v celotni skupini 19-ih evropskih držav, kjer je prisoten Bisnode.